Svatební kočár

Jedna z těch známějších her zahrnující opravdu velkou skupinu lidí. Novomanželé jsou obsazeni jakožto král a královna v hlavních rolích, a dalších 9 svatebčanů představují nějakou z rolí obsazenou v kočáře. Každý z aktérů může dostat do ruky skleničku a někdo z uvádějících, svědkové či DJ začnou vyprávění příběhu. Jakmile někdo uslyší jméno své role, vstane. Pokud někdo vstane špatně nebo nevstane, nalije se mu do skleničky a pije. Dobrým tipem aby nemuseli účinkující mít skleničky stále u sebe je také vzít si pár pomocníků, kteří budou průběžně nalévat alkohol a podávat těm, kteří udělali chybu. Volbou alkoholu u této hry by možná mělo být něco slabšího. Někdy se tajně pro nevěstu a ženicha používá voda, aby pro ně touto hrou svatba neskončila.

Potřeby

 • 9 dobrovolníků
 • nevěstu a ženicha, ti to mají povinné
 • 9 židlí
 • Doporučujeme i rekvizity ( koňské hlavy, korunky, apod)
 • Panáčky a alkohol

Pravidla

Vybereme 9 dobrovolníků. Dva z nich musí být ženich a nevěsta. Všechny usadíte na židle rozestavěné podle plánku kočáru. Všem vysvětlíte zásadní princip hry. Vypravěč bude číst pohádku a dotyční se musí postavit, jakmile uslyší své slovo (libovolném skloňované). Ten, kdo nevstane, zaváhá nebo vstane, kdy nemá, si musí dát panáka. Doporučujeme poloviční panáčky, aby hosté včetně novomanželů neodpadli příliš brzy.

Tip na oživení:

 • Kočí práskne bičem a řekne „copak se děje?“ anebo „hyjé koně líné“
 • Koně vstanou a zařehtají
 • Král s královnou, když vstávají oba na slovo zámek, se políbí
 • Kola, když se zvednou, otočí se kolem své osy
Plánek pro svatební kočár
 • levý kůň – vstává na slova: kůň, koně
 • pravý kůň vstává na slova: kůň, koně
 • kočí (ideálně jeden ze svědků) vstává na slova: kočí, koně, kočár
 • král vstává na slova: král, královský, zámek, kočár
 • královna vstává na slova: královna, královský, zámek, kočár
 • levé přední kolo vstává na slova: levé přední kolo, kola, přední kola, kočár
 • levé zadní kolo vstává na slova: levé zadní kolo, kola, zadní kola, kočár
 • pravé přední kolo vstává na slova: pravé přední kolo, kola, přední kola, kočár
 • pravé zadní kolo vstává na slova: pravé zadní kolo, kola, zadní kola, kočár

Na slovo kočár, vstávají zkrátka všichni. Král s královnou společně také na slovo zámek.

Povídka

Kdysi dávno žil jeden král a jedna královna. Tento královský pár si chtěl jednoho dne udělat vyjížďku kočárem do královských zahrad. Král řekl své královně: „Milá královno, zavolej mi kočího.“ Kočí přiběhl ke králi a královně. Král řekl kočímu: „Kočí, hej, kočí, přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože král a královna si chtějí vyjet ze zámku.“ Kočí šel do stáje, vyvedl koně a zapřáhl je před kočár. Král s královnou usedli do kočáru. Královna řekla králi. „Milý králi, zeptej se kočího, jestli koně dostali dost ovsa.“ Král volá na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“ Kočí odpověděl: „Samozřejmě, můj králi.“ Kočí si sednul na kozlík, švihnul bičem a koně se dali do pohybu. Za krátký čas řekla královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že přední levé kolo háže.“ Král řekl kočímu: „Kočí, hej, kočí, zastav koně a podívej se na levé přední kolo a na pravé zadní kolo. Nejlepší bude, když se podíváš na celý kočár.“ Kočí se podívá na levé přední kolo, na pravé zadní kolo a zkontroluje také celý kočár, tedy i pravé přední kolo a levé zadní kolo. Když kočí kočár zkontroloval, dal nejprve pravému koni a potom levému koni napít a řekl králi: „Králi, milý králi, na kočáru je všechno v pořádku. Můžeme jet dále.“ Kočí sednul znovu na kozlík, švihnul bičem a koně se dali do pohybu. Za nějakou dobu řekla královna králi: „Můj králi, můj milý králi, je mi zima. Nechej kočího obrátit kočár a pojedeme zpátky do zámku.“ Když přijeli do zámku, vystoupil král i královna a odebrali se do svých komnat. Kočí vypřáhnul koně, schoval kočár a zkontroloval všechna čtyři kola. Podíval se na levé přední kolo, na pravé zadní kolo, na pravé přední kolo a znovu na pravé zadní kolo. Nakonec překontroloval celý kočár. Po vykonané práci šel kočí ke králi a královně. Popřál jim hezkou noc a krásné sny na zámku.