GDPR

Abychom byli schopni služby poskytovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje.
Správcem osobních údajů ve vztahu k webovým stránkám filmomenti.cz a smlouvám společně uzavřených je

Bc. Jiří Štajger, IČO: 01200194, se sídlem ve Staříči 90, 739 43, Staříč.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací či úprav.
Abychom mohli uskutečnit službu, komunikaci a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací či připomínek, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, objednanou variantu služby a její cenu, pokud bylo uvedeno tak i číslo bankovního účtu ze smluv a jméno, příjmení, email popř. telefonní číslo pokud je vyplněno.
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy nebo umožnění komunikace eventuálně vedoucí k uzavření smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro úspěšné vyhotovení prací, které byly předmětem smlouvy a případné pozdější úpravy, pokud tak bylo dohodnuto, nejdéle však 3 roky.