Zlatá hodinka – golden hour

Samotnou podstatou fotografování či natáčení je světlo. Každý fotograf nebo kameraman vám řekne, že světlo je to, co dělá fotku fotkou a video videem. Světlo je klíčem k tomu perfektnímu momentu, který se pak v daném záznamu uchová navěky.

V dnešním článku se zaměříme na to nejlepší přirozené světlo ze dne, kterého se dá dosáhnout pouze v určitý čas, a tím je takzvaná „Zlatá hodinka”.

Zlatou hodinkou je myšlena první a poslední hodina slunečního svitu v jednom dni, čili pouze při východu a západu Slunce.

Nenechte se zmást jménem, neboť mnohdy se toho nejlepšího výsledku dá dosáhnout pouze v určitém, a někdy velice krátkém časovém úseku. Může to být méně než pět minut, ale také šestnáct nebo dvacet a více.

Celá „magie” je dána výškou, ve které se Slunce zrovna nachází. Světlo totiž musí putovat extra vrstvou atmosféry, která působení světla změkčuje.

Barvy jsou teplejší, stíny delší a celkově fotka i video působí plnějším, přirozenějším a živějším dojmem. Výsledek není přeexponovaný (nebo dovolíte-li až moc jasný) na světlých místech, ale ani moc tmavý na stinných místech.

Je nám zcela jasné, že si nebudete chtít dělat starosti s pojmem o čase ve Váš svatební den, a proto není nikdy od věci něco takového dopředu probrat s kameramanem i fotografem, nejlépe na předsvatební schůzce. Dané natáčení a fotografování pak může být zakomponováno do programu dne. Dá-li počasí, pak když si Vás kameraman s fotografem vyžádají a navrhnou Vám, že se přibližuje Zlatá hodinka, rozhodně to zkuste. Výsledek bude stát za to.

Setkat se můžete také s pojmem Modrá hodina. Jde o dobu neúplné tmy nebo spíše namodralé tmy, pokud se to takto dá označit. Světlo je pak namodralé a barvy jsou studené. Používá se v natáčení k jiným účelům a zmínili jsme tento pojem jen pro zajímavost. Jedná se o dobu svítání a soumraku každé ráno a večer, kdy není ani úplné denní světlo, ani úplná tma.

Za ilustrační foto děkujeme Frolová Sabol Photography.